SZKOLENIA

DOSKONAL SIĘ Z NAMI

Klucz do efektywnego i skutecznego reendo – standaryzacja postępowania w powtórnym leczeniu kanałowym

DATA SZKOLENIA: 27.10.2018

CZAS TRWANIA: 10:00-14:00

MIEJSCE: Hotel Festival, ul. Oleska 86, 45-222 Opole

PROWADZĄCY: dr nauk med.

CENA: 390 ZŁ

PUNKTY EDUKACYJNE: 4 pkt

Zgłoszenia: Amader , tel: 77 453 14 01; 693 309 683

Wpłaty na konto firmy Amader: 67 2030 0045 1110 0000 0070 6320

najpóźniej na dwa tygodnie przed datą kursu.

Brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy.

Teoria: 10:00-12:00

1. Przyczyny niepowodzenia leczenia pierwotnego-analiza przypadków.

2. Kiedy reendo? – proces decyzyjny.

3. Rozmowa z pacjentem – czyli ważne, fakty które należy ustalić przed leczeniem.

4. Instrumentarium przydatne podczas powtórnego leczenia endodontycznego – niezbędnik endodonty oczami praktyka:

– omijanie złamanych narzędzi jako metoda postępowania,

– usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego, metalowych, standardowych i lanych,

– metody pokonywania zobliterowanej zębiny kanałowej oraz nieprawidłowości w opracowaniu kanału (stopnie, via falsa), uzyskiwanie drożności w kanałach po leczeniu amputacyjnym.

5. Płukanie i dezynfekcja kanałów w leczeniu powtórnym.

6. Wypełnianie szerokich kanałów i zamykanie perforacji.

7. Pytania, dyskusja.

Lunch: 12.00-12.30

Część praktyczna: 12.30-14.00

– usuwanie wypełnienia kanału z użyciem narzędzi maszynowych Endostar , narzędzi ręcznych i rozpuszczalników

– zamykanie perforacji z wykorzystaniem MTA

Uczestnicy są proszeni o przyniesienie zęba po ekstrakcji z opracowanym i wypełnionym kanałem korzeniowym (zapisany rozmiar wierzchołka oraz długość robocza) *

*brak odpowiednio przygotowanego zęba uniemożliwi odbycie części praktycznej Szkolenia