Przejdź do treści strony

Temp Bond

Temp Bond

Chemowiążący cement tlenkowo-cynkowoeugenolowy. Służy do tymczasowego osadzania prac protetycznych stałych bądź prowizorycznych.Postać oznaczona symbolem NE (Temp Bond NE) nie zawiera eugenolu- może być stosowany do osadzania prowizorium w technikach adhezyjnych , gdyż nie zaburza polimeryzacji cementów kompozytowych.

Pawilon Handlowy "OLIMP"
ul. Katowicka 67 B, 45-061 Opole
Tel. 77 423 08 70
Tel./Fax 77 453 14 01
Rzetelna firma